Kommissionens udtalelse af 9. marts 2020 om planen for bortskaffelse af lav- og mellemradioaktivt affald fra det midlertidige deponeringsanlæg på atomkraftværket Krümmel beliggende i den tyske delstat Schleswig-Holstein (Kun den tyske udgave er autentisk) 2020/C 81/01