Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2211 tat-22 ta’ Diċembru 2020 li jemenda l-Anness VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 fir-rigward tar-Renju Unit