Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2211 (2020. gada 22. decembris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumu groza attiecībā uz Apvienoto Karalisti