Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2211 2020 m. gruodžio 22 d. kuriuo dėl Jungtinės Karalystės iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 VI priedas