Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2211, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteen VI muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan osalta