Věc T-68/06: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. listopadu 2011 — Stempher a Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher v. Komise ( „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s plastovými průmyslovými pytli — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Pokuty — Promlčení — Důkaz o protiprávním jednání“ )