2013/675/ЕС: Решение № 2/2013 на Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзит от 7 ноември 2013 година за изменение на Конвенцията за общ транзитен режим от 20 май 1987 година