EU Publications: A selection of publications on EU grants & funding - EU-publikationer

image eu-funding

content

image for Grants and Funding Page: young man writing on a computer with a smile on his face

title and descriptive text eu-funding

Støtte og finansiering

Denne ikke-udtømmende liste over brochurer og bøger giver et overblik over, hvad EU konkret gør for borgerne, og hvordan EU kan være med til at forbedre deres dagligdag: EU-støtte, stipendier, uddannelse og andre projekter. Den indeholder også nyttige oplysninger om udvælgelseskriterier og kontaktpersoner.

funds