consumer rights image

Mine rettigheder

 

Denne ikke-udtømmende liste over brochurer og bøger giver et overblik over, hvad EU konkret gør for borgerne, og hvordan EU kan være med til at forbedre deres dagligdag: EU-støtte, stipendier, uddannelse og andre projekter. Den indeholder også nyttige oplysninger om udvælgelseskriterier og kontaktpersoner.