Udvalgets tidligere sammensætning - comite255

composition title

Udvalgets tidligere sammensætning

Former members

Udvalgets tidligere sammensætning

Det første udvalg (1 marts 2010 – 28. februar 2014):

Jean-Marc Sauvé, vicepræsident ved Conseil d’État, Frankrig

Peter Jann, tidligere dommer ved Den Europæiske Unions Domstol

Lord Jonathan Mance, dommer ved Supreme Court of the United Kingdom

Torben Melchior, Højesterets præsident, Danmark

Péter Paczolay, præsident for Alkotmánybíróság, Ungarn

Ana Palacio Vallelersundi, advokat og tidligere medlem af og formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Virpi Tiili, tidligere dommer ved Den Europæiske Unions Ret i Første Instans.

Det andet udvalg (1er marts 2014 – 28. februar 2018):

Jean-Marc Sauvé, vicepræsident ved Conseil d’État de France

Luigi Berlinguer, juraprofessor og tidligere medlem af Europa-Parlamentet

Pauliine Koskelo, tidligere præsident for Korkein oikeus, Finland, og dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Lord Jonathan Mance, dommer ved Supreme Court of the United Kingdom

Péter Paczolay, præsident for Alkotmánybíróság, Ungarn (medlem indtil den 21. januar 2016)

Mirosław Wyrzykowski, dommer ved Trybunał Konstytucyjny, Polen (medlem fra den 29. februar 2016)

Christiaan Timmermans, juraprofessor og tidligere dommer ved Den Europæiske Unions Domstol

Andreas Voßkuhle, præsident for Verfassungsgerichtshof, Tyskland.

Tredje panel (1. marts 2018-28. februar 2022

Christiaan Timmermans, juraprofessor og tidligere dommer ved Den Europæiske Unions Domstol (formand for udvalget fra den 1. marts 2018 til den 27. februar 2020)

Simon Busuttil, tidligere medlem af Europa-Parlamentet og medlem af Repræsentanternes Hus i Malta (medlem af udvalget fra den 1. marts 2018 til den 11. februar 2020)

Allan Rosas, tidligere dommer ved Den Europæiske Unions Domstol (formand for udvalget siden den 20. april 2020)

Frank Clarke, Irlands retspræsident samt højesteretspræsident

Julia Laffranque, dommer ved Estlands højesteret og tidligere dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (medlem af udvalget siden den 22. januar 2021)  

Carlos Lesmes Serrano, højesteretspræsident og formand for den spanske domstolsstyrelse

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, tidligere dommer ved Den Europæiske Unions Ret

Andreas Voßkuhle, formand for den tyske forfatningsdomstol

Mirosław Wyrzykowski, tidligere dommer ved Polens forfatningsdomstol

Fjerde udvalg (1. marts 2022 - i øjeblikket):

Allan Rosas, tidligere dommer ved Den Europæiske Unions Domstol (formand for udvalget)

Frank Clarke, Irlands tidligere retspræsident samt tidligere højesteretspræsident

Julia Laffranque, dommer ved Estlands højesteret og tidligere dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, tidligere dommer ved Den Europæiske Unions Ret

Barbara Pořízková, dommer og vicepræsident for Tjekkiets øverste forvaltningsdomstol

Silvana Sciarra, dommer ved Italiens forfatningsdomstol

Vassilios Skouris, tidligere dommer ved og præsident for Den Europæiske Unions Domstol