Publikationskontorets logoer

Publikationskontorets logoer må kun bruges af tredjemand, hvis:

— der på forhånd er anmodet om og givet tilladelse

— der ikke er nogen sandsynlighed for, at brugeren af logoerne forveksles med Publikationskontoret

— logoerne ikke bruges til formål eller i forbindelse med aktiviteter, som er uforenelige med EU's mål og principper

— logoerne ikke bruges til at give indtryk af eller antyde en utilsigtet billigelse eller fremme af brugeren af Publikationskontorets logoers mål og aktiviteter.

Du kan anmode om tilladelse til at bruge Publikationskontorets logoer på denne adresse op-info-copyright@publications.europa.eu.

Publications Office of the EU logo

 
 

Logo for EU's lovgivning og publikationer

 
 

EUR-Lex' logoer

 
 

EU Publications logos

EU Publications logo
 
 

Teds logoer

 
 

Logoer for EU Whoiswho