Den Europæiske Unions Publikationskontor

Den Europæiske Unions Publikationskontor (Publikationskontoret), som har sæde i Luxembourg, er et interinstitutionelt kontor, som står for offentliggørelsen af EU-institutionernes publikationer (afgørelse 2009/496/EF, Euratom). Kontorets primære aktiviteter omfatter udarbejdelse og formidling af retlige og generelle publikationer i både papirformat og elektronisk format, forvaltning af en række websider, som giver EU's borgere, myndigheder og virksomheder digital adgang til officielle informationer og oplysninger fra EU, herunder EUR-Lex, EU's åbne dataportal,EU-publikationer,TED (tenders electronic daily), CORDIS, samt langtidsopbevaring af indhold fra EU's institutioner og organer.