Må jeg videreanvende oplysninger fra dette website?

Ifølge Kommissionens generelle politik for videreanvendelse må borgere og virksomheder gratis videreanvende Kommissionens materialer, også til kommercielle formål, uden at skulle bede om tilladelse til det. Dokumenter må gengives, tilpasses, oversættes osv.

Der kan dog gælde visse betingelser såsom krav om kildeangivelse eller krav om, at dokumentets oprindelige mening ikke må fordrejes, og at Kommissionen fraskriver sig ansvaret for eventuelle konsekvenser af videreanvendelsen.

Der er visse undtagelser til den generelle politik for videreanvendelse (f.eks. vedrørende logoer og software). Bemærk, at Kommissionen ikke har ophavsretten til alle materialer på denne portal. Det er derfor vigtigt at se meddelelsen om ophavsret til de publikationer eller data, du har tænkt dig at videreanvende.

I visse tilfælde tilhører ophavsretten til visse billeder, musikværker osv. i en publikation til tredjemand, og sådanne elementer må ikke anvendes uden specifik tilladelse.

EU-retten anses som et offentligt område. Den er ikke underlagt nogen ophavsret og kan videreanvendes uden begrænsninger, med undtagelse af forpligtelsen til at angive kilden (der gælder lignende betingelser for anvendelsen af TED, Tenders Electronic Daily). Politikken for videreanvendelse er beskrevet i Kommissionens afgørelse 2011/833/EU om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter. Formålet er at støtte nye økonomiske aktiviteter, fremme den videre anvendelse og udbredelse af information om EU, øge EU-institutionernes åbenhed og gennemsigtighed og forhindre unødvendige administrative byrder for brugerne. Videreanvendelse hjælper med at skabe beskæftigelse og er generelt godt for EU's økonomi. F.eks. kan der oprettes innovative onlinetjenester på basis af åbne data og publikationer, som kan videreanvendes.

Læs mere om videreanvendelse af EU's materialer under oplysninger om ophavsret.