Kontakt

Direkte hjælp

Inden du kontakter vores helpdesk, beder vi dig tjekke, om dit spørgsmål bliver besvaret nedenfor:

Bemærk, at du kun kan bestille ét eksemplar af en gratis publikation via EU-publikationer.
Hvis du har brug for at bestille flere eksemplarer, kan du kontakte:

De kan hjælpe dig med at skaffe ekstra eksemplarer af den ønskede publikation.

Publications Office's helpdesk: info[at]publications.europa.eu

Mailadresse og kort:

Den Europæiske Unions Publikationskontor

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

 

Beskyttelse af personoplysninger