Kendelse afsagt af Domstolens Tredje Afdeling den 14. december 2004.