Forslag til afgørelse fra generaladvokat Léger fremsat den 2. juni 2005.