Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/239 af 6. februar 2019 om ændring af afgørelse 2011/891/EU og gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449 og (EU) 2017/2450 for så vidt angår repræsentanten for indehaveren af tilladelsen (meddelt under nummer C(2019) 736) (EØS-relevant tekst.)