Kommissionens beslutning af 21. november 2001 om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som føres ind i EF (meddelt under nummer K(2001) 3687) (EØS-relevant tekst) (2001/812/EF)