Skriftlig forespørgsel E-2105/05 af Marco Pannella (ALDE) til Kommissionen. Afslutning af det multiregionale operationelle program for vandressourcer (Italien, mål I) under Fællesskabets støtteramme 1994-1999