Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om samarbejde og overførsel af viden mellem forskningsinstitutioner, industrien og SMV'er — en vigtig forudsætning for innovation (Initiativudtalelse)