Kommissionens forordning (EU) 2018/1835 af 19. november 2018 om forbud mod fiskeri efter broget rokke i EU-farvande i 9 fra fartøjer, der fører spansk flag