Sag C-37/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 19. januar 2018 — Vueling Airlines SA mod Jean-Luc Poignant