De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 172, 7. juli 1995