Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9668 — JD Sports Fashion/Iberian Sports Retail Group) (EØS-relevant tekst)2020/C 49/04