88/69/EEG: Beschikking van de Commissie van 22 december 1987 houdende een eerste toewijzing aan Nederland van de op het begrotingsjaar 1988 te boeken middelen voor de levering van voedsel uit interventievoorraden aan bepaalde organisaties voor de bedeling aan behoeftigen in de Gemeenschap