Sag F-39/05: EU-Personalerettens (Tredje Afdeling) dom af 28. juni 2006 — Beau mod Kommissionen (Erhvervssygdom — afvisning af at anerkende sagsøgerens sygdom som en erhvervssygdom)