Kommissionens afgørelse (EU) 2018/1616 af 18. maj 2018 om foranstaltning SA.12594 (C13a/2003) (ex NN/2002) gennemført af Frankrig til fordel for Orange (France Telecom) (meddelt under nummer C(2018) 2882) (EØS-relevant tekst.)