Domstolens Dom (Første Afdeling) af 15. juli 2004.$