Predstavitev in pojasnila letnih poročil za leto 2010