Asia T-622/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2017 – Deere v. EUIPO (EXHAUST-GARD) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin EXHAUST-GARD rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Puolustautumisoikeudet — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla)