Skriftlig forespørgsel E-3839/05 af Richard Seeber (PPE-DE) til Kommissionen. Fugleinfluenza — aviær influenza