Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. marts 2018 om udkast til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartneraftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))