Oikaisu neuvoston päätökseen 2009/316/YOS, tehty 6 päivänä huhtikuuta 2009 , eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan mukaisesti ( EUVL L 93, 7.4.2009 )