Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 100/2019 af 11. april 2019 om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2019/1230]