Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 257/2005 af 4. februar 2005 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2004 på vederlag til tjenestemænd, kontraktansatte og midlertidigt ansatte ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande, samt på vederlag til en del af de tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de ti nye medlemsstater i en periode på højst femten måneder efter tiltrædelsen