Skriftlig forespørgsel P-0379/06 af Giusto Catania (GUE/NGL) til Kommissionen. Omsættelse af Rådets direktiv 2003/109/EF om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding