Kendelse afsagt af præsidenten for Retten i Første Instans den 21. januar 2004 i sag T-217/03 R, Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber