2006/736/EF: Kommissionens beslutning af 20. oktober 2004 om Tysklands statsstøtte til Landesbank Berlin — Girozentrale (meddelt under nummer K(2004) 3924) (EØS-relevant tekst)