Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter som er omfattet af traktatens bilag I.)