Skriftlig forespørgsel E-0226/05 af Dan Jørgensen (PSE) til Kommissionen. Vandrammedirektivet