Sag C-271/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 19. juni 2020 — Aurubis AG mod Forbundsrepublikken Tyskland