Sag C-5/04: Sag anlagt den 9. januar 2004 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken Tyskland