Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. maj 1987. # Nippon Seiko KK mod Rådet for De Europæiske Fællesskaber. # Annullationssøgsmål - antidumpingtold. # Sag 258/84. Nippon Seiko mod Rådet TITJUR