Kommissionens beslutning af 14. november 2003 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved import af bløddyr samt æg og mælke herfra til yderligere vækst, opfedning, genudlægning eller konsum (meddelt under nummer K(2003) 4153) (EØS-relevant tekst) (2003/804/EF)