SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-1083/04 af Rolf Linkohr (PSE) til Kommissionen. Kyotoprotokollens projektorienterede mekanismer.