Rješenje Općeg suda (prvo vijeće) od 26. lipnja 2017.