Kommissionens forordning (EF) nr. 1761/2006 af 30. november 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager