Pisno vprašanje E-010784/11 Marc Tarabella (S&D) za Komisijo. Rezultati programa Dolceta za izobraževanje potrošnikov