Mål T-25/20: Överklagande ingett den 17 januari 2020 – Deutsche Post mot EUIPO - Pošta Slovenije (Återgivning av en anordning av ett horn)