Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag nr. COMP/M.3456 — Goldman Sachs/Titan)EØS-relevant tekst